Skip to content

Kursplan – samhällsprogrammet

Nedan finner du kursplaner och du kan hitta mer info på  Skolverkets hemsida.
För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.

Kurs / Länk

Kurskod

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Historia 1b HISHIS01b
Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 2b MATMAT02b
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Religionskunskap 1 RELREL01
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andra språk 1 SVASVA01
Svenska som andra språk 2 SVASVA02
Svenska som andra språk  3 SVASVA03

Programgemensamma karaktärsämnen

Moderna språk – franska MODXXX
Moderna språk – tyska MODXXX
Moderna språk – spanska MODXXX
Filosofi 1 FIOFIO01
Psykologi 1 PSKPSY01

Inriktningskurser

Geografi 1 GEOGEO01
Historia 2a HISHIS02a
Religionskunskap 2 RELREL02
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03

Programfördjupningar

Religionsspecialisering Relspec01
Ledarskap & Organisation LedOrg0
Internationella relationer SAMINR0

Individuellt val

Idrott och Hälsa 2 IDRIDR02
Idrott och Hälsa – specialisering 1 IDRIDR01S
Idrott och Hälsa – specialisering 2 IDRIDR02S
Engelska 7 ENGENG07
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 4 MATMAT04
Internationell ekonomi SAMINE0
Entreprenörskap ENTENR0
Naturkunskap 2 NAKNAK02

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete SA