Skip to content

Kursplan – ekonomiprogrammet

Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se  För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.

Kurs / Länk

Kurskod

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5  ENGENG05
Engelska 6  ENGENG06
Historia 1b  HISHIS01b
Idrott och Hälsa 1  IDRIDR01
Matematik 1b  MATMAT01b
Matematik 2b  MATMAT02b
Naturkunskap 1b  NAKNAK01b
Religionskunskap 1  RELREL01
Samhällskunskap 1b  SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Svenska 1  SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andra språk 1 SVASVA01
Svenska som andra språk 2  SVASVA02
Svenska som andra språk  3 SVASVA03

Programgemensamma karaktärsämnen

Moderna språk – franska MODXXX
Moderna språk – tyska  MODXXX
Moderna språk – spanska MODXXX
Företagsekonomi 1  FÖRFÖR01
Privatjuridik JURPRI0
Psykologi 1  PSKPSY01

Inriktningskurser

Entreprenörskap och företagande ENTENP0
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Matematik 3b  MATMAT03b

Programfördjupningar

Moderna språk – franska MODXXX
Moderna språk – tyska MODXXX
Moderna språk – spanska MODXXX
Geografi 1 GEOGEO01
Internationell ekonomi SAMINE0

Individuellt val

Idrott och Hälsa 2  IDRIDR02
Idrott & Hälsa 1 – Specialisering  IDRIDR01S
Idrott & Hälsa 2 – Specialisering  IDRIDR02S
Engelska 7 ENGENG07
Matematik 4  MATMAT04
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Historia 2b HISHIS02a
Geografi 2 GEOGEO02
Filosofi 1 FIOFIO01
Internationella relationer  SAMINR0
Bild  BILBIL0

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete EK