Skip to content

Våra idrotter

Målsättningen för Nacka Enskilda Gymnasium  är att vara den bästa gymnasieskolan i regionen med profilen idrott och träning.

Gillar du att träna och röra på dig, oavsett om det är på högsta elitnivå eller mer på motionsnivå, så kommer vi att hitta den perfekta skräddarsydda lösningen för just Dig.

Innebandy

Vår undervisning i innebandy bedrivs i samarbete med Nacka IBK Wallenstam. Vi tränar på onsdag förmiddag mellan 09:00 – 11:00 och på fredag förmiddag mellan 12:00 – 14:00. Huvudansvarig tränare är Max Bruce, som jobbar för Nacka IBK Wallenstam. Alla våra tränare är utbildade och meriterade. Teoriundervisning hålls delvis av tränaren och delvis av våra egna lärare, t.ex. inom idrottspsykologin. Skolans idrottssamordnare står i tät kontakt med tränaren och föreningen.

Under kursens gång skriver du din träningsdagbok som du sedan lämnar in till skolan och din tränare.

Kurs:
Idrott Specialisering/Innebandy 1 = 100 poäng (2 år)
Idrott Specialisering/Innebandy 2 = 100 poäng (1 år)

Fotboll

Vår undervisning i fotboll bedrivs i samarbete med Skills Academy. Vi tränar på onsdag förmiddag mellan 09:00 – 11:00 och på fredag förmiddag mellan 9:30 – 11:00, i Nacka Bolltält. 

Tränare för varje pass handhas av Skills Academy, och det är en garant för hög kvalité. Vi kombinerar också träningarna i tältet med vissa tillfällen på Skills Centret i Sickla. Där ligger fokus än mer på den individuella utvecklingen, med specifika övningar kring alla delar av spelet.

Teoriundervisning hålls delvis av tränaren och delvis av våra egna lärare, t.ex. inom idrottspsykologin. Skolans idrottssamordnare står i tät kontakt med tränaren och föreningen.

Under kursens gång skriver du din träningsdagbok som du sedan lämnar in till skolan och din tränare.

Kurs:
Idrott Specialisering/fotboll 1 = 100 poäng (2 år)
Idrott Specialisering/fotboll 2 = 100 poäng (1 år)

Ridning

Vår undervisning i ridning bedrivs i samarbete med elevens egna tränare i sina egna stall. Vi tränar på onsdag förmiddag och fredag förmiddag.  Varje elev tränar för sin egen tränare, och i samarbete med idrottsamordnaren sker bedömning. Teoriundervisning hålls delvis av tränaren och delvis av våra egna lärare, t.ex. inom idrottspsykologin. Skolans idrottssamordnare står i tät kontakt med tränaren och föreningen.

Under kursens gång skriver du din träningsdagbok som du sedan lämnar in till skolan och din tränare.

Fitness och hälsa

Vår undervisning i Fitness & Hälsa bedrivs i samarbete med Sats i Nacka Strand. Vi tränar på onsdag förmiddag mellan 09.00 – 11.00 och på fredag förmiddag mellan 09:00 – 11:00.  Tränare på plats är skolans idrottssamordnare, tillsammans med personal från Sats. Träning består av gemensamma pass såsom yoga, cirkleträning, spinning, etc., samt egen styrketräning. Teoriundervisning hålls delvis av idrottssamordnaren, t.ex. inom idrottspsykologin.

Under kursens gång skriver du din träningsdagbok som du sedan lämnar in till skolan och din tränare.

Fler idrotter och träning

Vi ser gärna att elever från andra idrotter söker sig till oss, då vi kan möjligtvis arbeta fram en plan som funkar. Kontakta gärna skolan på info@nackaenskilda.se för frågor kring just dig och din idrott.

Träningens upplägg

En av våra grundtankar är att du som utövar en idrott och vill satsa inte ska behöva flytta från din hemmiljö. Nacka Enskilda Gymnasium skapar förutsättningar för dig att vara kvar och träna i närheten av hemmiljön, med din egen tränare/förening och ditt sociala nätverk intakt. 

Skolans idrott bedrivs huvudsakligen på onsdag och fredag förmiddag. Förutom våra egna idrottslärare anställer vi för idrottsspecialiseringen utbildade tränare som genomför träningar och teoretiska kurser. Samtliga lektionspass/träningspass sker i ändamålsenliga lokaler och alltid med en lärare eller en tränare.


På Nacka Enskilda Gymnasium har vi återkommande gemensamma arrangemang.